Project Snow globe

Why not book the kids into the Project Snow Globe workshop taking place in the Parc & Dare and hit the high street for some late-night shopping!! Maybe you could take part in our Christmas window judging and join us for some carol singing.

“Participants can develop their artistic flare while learning how to create their own Christmas snow globe. They will work with seasoned artist Anna Massey to decorate and experiment with new materials. This workshop is in support of Love Treorchy to encourage parents to take advantage of the late-night shopping on Treorchy High Street during December. Shops are open until 8pm so why not do some Christmas shopping while your children get crafty! Ages 7+ (Please do not book if your child is under 7)”

https://www.eventbrite.co.uk/e/free-project-snow-globe-prosiect-glob-eira-ages-7-16-tickets-213580283377

Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn datblygu arddull artistig bersonol wrth ddysgu sut i greu glôb eira eu hunain. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn addurno ac arbrofi gyda deunyddiau newydd gyda chymorth Anna Massey sy’n artist profiadol. Mae’r gweithdy yma’n cefnogi menter Caru Treorci sy’n annog rhieni i fanteisio ar y cyfle i siopa gyda’r hwyr ar Stryd Fawr Treorci fis Rhagfyr. Mae’r siopau ar agor nes 8pm felly beth am wneud ychydig o siopa Nadolig tra bod eich plant yn bod yn grefftus! I blant 7 oed a hŷn (Peidiwch â chadw lle os ydy’ch plentyn yn iau na 7 oed)

GWYBODAETH:

 

  • Archebwch docynnau i blant yn unig
  • Rhaid i blant dros 11 oed wisgo mwgwd wyneb (oni bai eu bod wedi’u heithrio)
  • Byddwn yn cadw’ch manylion am 21 diwrnod ar ôl y digwyddiad at ddibenion Tracio, Olrhain ac Diogelu
  • Os ydych chi neu’ch plentyn yn profi unrhyw symptomau COVID-19, wedi profi’n bositif neu’n teimlo’n sâl, peidiwch â mynychu

Date

Dec 08 2021
Expired!

Time

5:00 pm - 7:00 pm

More Info

Read More
Park and Dare

Location

Park and Dare
Station Rd, Treorchy CF42 6NL
Read More

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *