Christmas Card Making – Session 1

Why not make your way down to the Parc & Dare, and join us in designing and crafting your very own Christmas card for somebody special to celebrate the festive season?

This is the perfect opportunity to sit down with your children and create something magical, using the variety of materials we have to offer!

If you would like to attend, please click on the link below to book in your place:

https://www.eventbrite.co.uk/e/free-christmas-card-making-at-the-park-dare-creu-cerdyn-nadolig-tickets-213623151597

Cost: FREE

(ages 4+)

Bydd cyfranogwyr yn datblygu eu fflêr artistig gan wneud eu cardiau Nadolig eu hunain i deulu a ffrindiau. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn addurno ac arbrofi gyda deunyddiau newydd gyda chymorth Anna sy’n artist profiadol. Mae’r gweithdy hwn yn cefnogi Ffair Nadolig Cyfeillion Parc Treorci, felly beth am alw draw i’r Parc i gwrdd â Siôn Corn a gwneud ychydig o siopa Nadolig ar ôl i’ch plant fod yn grefftus? 4+ oed.

GWYBODAETH:

 

  • Dim mwy nag 1 rhiant / oedolyn i bob plentyn i ddod
  • Archebwch docynnau i blant yn unig
  • Gellir gollwng plant er rydym yn annog i riant/oedolyn aros gyda phlant ifanc i’w helpu gyda’r creu
  • Rhaid i blant dros 11 oed wisgo mwgwd wyneb (oni bai eu bod wedi’u heithrio)
  • Rhaid i oedolion wisgo mwgwd wyneb (oni bai eu bod wedi’u heithrio)
  • Byddwn yn cadw’ch manylion am 21 diwrnod ar ôl y digwyddiad at ddibenion Tracio, Olrhain ac Diogelu
  • Os ydych chi neu’ch plentyn yn profi unrhyw symptomau COVID-19, wedi profi’n bositif neu’n teimlo’n sâl, peidiwch â mynychu

Date

Dec 11 2021
Expired!

Time

10:00 am - 11:00 am

More Info

Read More
Park and Dare

Location

Park and Dare
Station Rd, Treorchy CF42 6NL
Read More

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *